Your Language

Projekt

Cilj projekta INCREDIBLE je povezivanje znanosti i prakse vezane za proizvodnju, preradu i trgovinu nedrvnim šumskih proizvodima kao važnog resursa u kontekstu održivoga gospodarenja šumama i ruralnog razvoja na Mediteranu.

Kako bi povezao i omogućio dijeljenje znanja između istraživača, stručnjaka, šumovlasnika, i drugih dionika, INCREDIBLE će raditi na razvoju inovativnih mreža (iNets) tematski vezanih za pet skupina nedrvnih proizvoda važnih za područje Mediterana, a to su pluto, smola, gljive i tartufi, divlje koštuničavo voće i bobice te aromatično i ljekovito bilje.  

Projekt “Inovativne mreže dionika vezanih za pluto, smolu i jestive nedrvne šumske proizvode u mediteranskom bazenu” (INCREDIBLE) financira Europska komisija u sklopu programa Obzor 2020 (ugovor o financiranju Nº 774632).

 

O PROJEKTU

INCREDIBLE projekt ima za cilj pokazati kako nedrvni šumski proizvodi (NDŠP) mogu imati važnu ulogu u podržavanju održivog gospodarenja šumama i ruralnom razvoju, stvaranjem mreža za dijeljenje i razmjenu znanja i iskustva. "Inovativne mreže pluta, smole i jestivih plodova u mediteranskom bazenu" (INCREDIBLE) promiču međusektorsku suradnju i inovacije kako bi se istaknula vrijednost i potencijal NDŠP-a u regiji.

Funding

Projekt “Inovativne mreže dionika vezanih za pluto, smolu i jestive nedrvne šumske proizvode u mediteranskom bazenu” (INCREDIBLE) financira Europska komisija u sklopu programa Obzor 2020 (ugovor o financiranju Nº 774632).

Contact

Email: info@incredibleforest.net or use the contact form.
We welcome your feedback!

Our Social Networks