Your Language

Ciljevi

INCREDIBLE ima za cilj promicanje komunikacije i prijenosa znanja kako bi istaknuli da poboljšani tokovi i mreža s više sudionika može pomoći u stvaranju prave i učinkovite inovacije u sektoru nedrvnih šumskih proizvoda na Mediteranu te doprinijeti poboljšanju poslovanja, društvenoj inovaciji i zajedničkom dizajnu lokalno prilagođenih inovativnih lanaca vrijednosti.

Na isti način, INCREDIBLE pokušava:

Stvoriti i animirati interregionalne i multinacionalne inovacijske mreže (iNets) kako bi se premostio nerazmjer inovativnih znanja, olakšalo poslovne inovacije, zajedničko stvaranje inovativnih rješenja, pojava inovativnih ideja, prilagodba uspješnih praksi i prepoznavanje nedostataka znanja. Niz pitanja koja su međusobno povezana također će usmjeriti najrelevantnije potrebe duž različitih lanaca vrijednosti kako bi se poboljšala profitabilnost, održivost i njihov utjecaj na stvaranje zelenih ekonomija i ruralnog razvoja.

Ubrzati tok znanja i usvajanje znanja kako bi podržao inovacije u sektoru nedrvnih šumskih proizvoda. To će biti učinjeno kroz ponavljanje procesa koji će raditi na tri razine: i) unutar iNET interakcija; ii) preko iNET interakcija u međusobnim pitanjima i iii) interakcije s drugim dionicima i mrežama u NDŠP i drugim srodnim područjima.

Pridonijeti društvenoj i poslovnoj inovaciji kroz širenje i ciljane aktivnosti i specifične množitelje. INCREDIBLE će maksimizirati integraciju i sinergiju sa širim regionalnim, nacionalnim i europskim politikama kako bi se olakšalo široko prihvaćanje predloženih inovacija. Implikacije politike na više razina će se razviti, posebice usmjerene na aktere i mreže ruralnog razvoja i kreatore politike na područjima koja se međusobno preklapaju.

Kako bi naglasili prijenos znanja i njegovo širenje, INCREDIBLE smatra važnim održavati bliske povezanosti s drugim subjektima, mrežama i entitetima, poput Europskog inovacijskog partnerstva (EIP); Poljoprivredna znanja i inovacijski sustavi (AKIS); šumske savjetodavne (i inovacijske) usluge diljem Europe i mediteranskog područja; ruralnih inovacijskih stručnjaka, vlasnika šuma te nevladinih udruga.

O PROJEKTU

INCREDIBLE projekt ima za cilj pokazati kako nedrvni šumski proizvodi (NDŠP) mogu imati važnu ulogu u podržavanju održivog gospodarenja šumama i ruralnom razvoju, stvaranjem mreža za dijeljenje i razmjenu znanja i iskustva. "Inovativne mreže pluta, smole i jestivih plodova u mediteranskom bazenu" (INCREDIBLE) promiču međusektorsku suradnju i inovacije kako bi se istaknula vrijednost i potencijal NDŠP-a u regiji.

Funding

Projekt “Inovativne mreže dionika vezanih za pluto, smolu i jestive nedrvne šumske proizvode u mediteranskom bazenu” (INCREDIBLE) financira Europska komisija u sklopu programa Obzor 2020 (ugovor o financiranju Nº 774632).

Contact

Email: info@incredibleforest.net or use the contact form.
We welcome your feedback!

Our Social Networks