Your Language

Očekivani rezultati

Kratkoročno, INCREDIBLE će pomoći u pronalaženju rješenja za najhitnije potrebe stvaranja znanja i mogućnosti inovacija za NDŠP. U srednjim i dugoročnim uvjetima, poticati će ekološku i gospodarsku učinkovitost šumarstva diljem Mediteranskog bazena, što također utječe na šire područje Europe, ali i globalno. Poboljšat će pristup znanju, identificirati poslovne prilike, dijeliti i širiti dobre prakse, primjere uspjeha i inovativne poslovne modele. INCREDIBLE će imati pozitivan utjecaj na razvoj inovativnih proizvoda i usluga povezanih s novim poslovnim modelima u sektoru NDŠP.

Spojiti…

  • Ljude: realni sektor, istraživače, industrije, šumovlasnike, kreatore politike, udruge te... stanovnike različitih geografskih područja Mediterana.

&

  • Znanje: ne samo ogromna riznica već postojećih znanstvenih spoznaja unutar pet iNETa, već i praktično znanje u cijelom lancu vrijednosti NDŠP; u inovativnim poslovnim modelima; u uslugama ekosustava koje se pružaju diljem Mediteranskog bazena.

Pridonijeti ...

Poboljšanju pristupa tematskom znanju (znanstvenom i praktičnom); identifikacija poslovnih prilika; širenje otkrivenih dobrih praksi, sažimajući ih i prevodeći u lako razumljive formate te dijeljenje istih putem različitih dionika kroz događanja i radionice.

INCREDIBLE će stvoriti zajedničku bazu gdje će materijali ostati dugoročno na raspolaganju i očekuje se da će podržati provedbu EIP-a na poljoprivrednoj produktivnosti i održivosti, kroz interakciju s  operativne skupine i dijeleći najznačajnije rezultate INCREDIBLE-a u zajedničkom EIP-AGRI formatu.

O PROJEKTU

INCREDIBLE projekt ima za cilj pokazati kako nedrvni šumski proizvodi (NDŠP) mogu imati važnu ulogu u podržavanju održivog gospodarenja šumama i ruralnom razvoju, stvaranjem mreža za dijeljenje i razmjenu znanja i iskustva. "Inovativne mreže pluta, smole i jestivih plodova u mediteranskom bazenu" (INCREDIBLE) promiču međusektorsku suradnju i inovacije kako bi se istaknula vrijednost i potencijal NDŠP-a u regiji.

Funding

Projekt “Inovativne mreže dionika vezanih za pluto, smolu i jestive nedrvne šumske proizvode u mediteranskom bazenu” (INCREDIBLE) financira Europska komisija u sklopu programa Obzor 2020 (ugovor o financiranju Nº 774632).

Contact

Email: info@incredibleforest.net or use the contact form.
We welcome your feedback!

Our Social Networks